Dogodki

Prvi pohod v letu 2022

C R N G R O B –

Romarska nekdanja pot –

Nanj se usmeri šest »osteoporoz«.

Gredo v Škofjo Loko z vlakom, nato nogobus.

Raziskuje vasi Sv. Duh, Dorfarje in Crngrob.

Obhodi strelišče, kozolec »pojoč«,

Brez ogleda notranjosti v Stari Loki sklene obroč.


Mira  Smolej